Λεύκωμα 75 χρόνια Δ.Ε.Θ.



Επετειακό Λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από την έναρξή της έκθεσης μέχρι και σήμερα.